@VGnett Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter

Det er ikke bare er i NAV-skandalen at Norge har klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske domstoler. De fundamentale frihetene innenfor EØS-retten…

Comments

mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Add a comment
    X