@VGnett Harryhandel er ikke «nødvendig reise»

Flere områder i Sverige er gule igjen. Men det betyr ikke at det er lurt å reise over grensen.