Litt om .....

Ullern kirke er en tidstypisk, nygotisk langkirke i upusset rødt tegl oppført etter tegninger av arkitekt J. W. Nordan. Visstnok skal teglet komme fra lokalt teglverk. Eksteriøret er godt bevart, bortsett fra ny hovedinngangsdør fra 1949-51.

 

Interiøret bærer preg av oppussing og endringer fra restaureringen under ledelse av arkitekt H. Friis Zahl. Da ble altertavlen, prekestolen og døpefonten fra 1600-tallet restaurert og plassert i kirkerommet. På loftet ble også en annen altertavle fra 1600-tallet funnet. Det er et triptyk, med Nattverden i hovedfelt og to fløydører med Jesus som Den gode hyrde på den ene og den oppstande Kristus på den andre. I gavlfeltet er den hellige ånd i form av en due og Gud flankert av to bevingende engelhoder.

 

Dagens altertavle viser Jesus i Getsamene og er malt av Anders Hoff en gang mellom 1910-20. Det henger også et annet maleri av Jesus i Getsemane fra 1882 malt av Harald Schøyen etter alterbildet i Årnes kirke. Den var i bruk som altertavle til 1949. I tillegg er det to malerier fra 1679 og 1650 av Evas skapelse og syndefallet og Kristus innstifter ekteskapet, Oppstandelsen og Himmelfarten. I en nisje på søndre langvegg står en mindre kopi av Thorvaldsens Kristusfigur. Under galleriet i vest henger seks presteportretter fra 1800-og 1900-tallet.

Kilde: NIKUs kirkeregister.

 

Foto: Torild Granhaug(kirkesøk.no)

Lokasjon
mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X