Litt om .....

Oppstad kirke er en tidstypisk 1700-talls østlandsk korskirke med tårn i vest. Tårnet er antagelig fra en tidligere kirke oppført i 1634. Kirken fikk nytt sakristi på 1950-tallet, og kobberkledning på tårnhjelm og nye vinduer på 1960-tallet.

 

Interiøret bærer preg av en større restaurering i 1939 under ledelse av Finn Krafft. Da ble interiøret til dels tilbakeført til sitt mer opprinnelige uttrykk. Panelet på veggene ble fjernet og ranker på tømmerveggene og dekor i himlingen gjenoppmalt av Finn Krafft. Den gamle prekestolen ble istandsatt og malt av Halfdan Davidsen på fritt grunnlag. Benkene fikk også nye vanger som ble malt i 1953. Altertavlen er laget av Dagfinn Werenskiold i 1937-40. Det er et triptyk med utskårne figurscener fra Jesu liv. Fra den tidligere middelalderkirken er det bevart en døpefont i kleberstein og et krusifiks som mangler armer. Den er montert på nytt kors og ble innrammet på en plate i 1959. I våpenhuset henger en samling av syv par lyskjold eller bregravelsesskjold, som er rikt dekorerte og i god stand, fra 1700-og 1800-tallet.

NIKUs kirkeregister.

 

 

Foto: Torild Granhaug(kirkesøk.no)

Lokasjon
mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X