Litt om .....

Mo kirke er en åttekantet kirke oppført i panelt laft i 1864. Kirken har en takrytter over den sentrale åttekantdelen, og er forlenget østover med kor og sakristi, og vestover med et våpenhus. Kirken er en noe bearbeidet utgave av Christian H. Groschs mønstertegning fra 1851-54.

 

Interiøret ble i stor grad endret i 1937, men tilbakeført under restaurering i 1979-80. Kirken har panelte vegger og i midtrommet står det åtte slanke søyler som støtter takrytteren. Rundt fem av veggene løper et galleri. Benkene ble endret i 1937 men ble antagelig tilbakeført i 1980 til sine opprinnelige former med svungne vanger. Altertavlen og den nygotiske rammen er fra ca. 1880. Maleriet er kopi etter Adolph Tidemand Jesu dåp som henger i Trefoldighetskirken. Det opprinnelige alterkorset fra 1864 henger i våpenhuset. Prekestol er fra 1864 men i 1954 fikk den de fem kloke jomfruer i mosaikker. En jomfru i hvert hovedfelt, laget av Ellen Hernæs.

Kilde: NIKUs kirkeregister. Mo kyrkje 250 år.

 

Foto: kirkesøk.no

Lokasjon
mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X