Litt om .....

Hof kirke i Åsnes er en tidstypisk korskirke i upusset rødt tegl oppført etter tegninger av arkitekt Chr. H. Grosch i 1860. I vestenden er et høyt tårn med spiss tårnhette. Kirken ble laget av murmester Schøyen, og tømmermester Meier fra Christiania. Teglet kom fra det lokale Stampen teglverk i Mosogn og fra Opset teglverk i Grue som også leverte taktegl.

 

Interiøret er forholdsvis godt bevart og har mye verdifullt eldre inventar. Noen endringer er ble gjort i forbindelse med en større restaurering i 1955. Da ble blant annet galleriet i nord og sør fjernet og den gamle prekestolen og altertavlen fra 1700-tallet fra den forrige kirken ble restaurert og tatt i bruk igjen. Altertavlen er skåret av Lars Pinnerud i tiden rundt 1740, og malt av Ole Rude i 1754. Altertavlen er i to etasjer med nattverden nederst og korsfestelsen over. På toppen av tavlen er den oppstandene Kristus flankert av to engler. På hver side av tavlen er rikt utskårede akantusvinger. Den erstattet altertavlen fra 1885 som er en kopi malt av Christen Brun etter A. Tidemands Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Prekestolen er rikt dekorert med utskåret akantus, druer, blomster og skjold. I kirken henger to maleri fra 1600-tallet. En malt kartouch med innskrift om hvem som betalte maling av kirken, fra 1672, og Nattverden malt i 1631. Døpefonten er fra middelalder og er hugget av kleberstein med flette- og rankemønster. I våpenhuset henger flere begravelsesskjold.

Kilde: NIKUs kirkeregister.

 

Foto: Torild Granhaug(kirkesøk.no)

Region
Lokasjon
mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X