Litt om .....

Grue kirke er en særpreget langkirke i mur med klassisistiske og gotiske former, preget av svenske kirker fra middelalderen, slik de ofte ble ved endringer i nyere tid. Kirken er oppført etter tegninger av H.D.F. Linstow i 1825. Eksteriøret er godt bevart fra oppførelsestiden men med takvinkel og lanternin fra 1864.

 

Interiøret bærer preg av flere restaureringer. Første gang var i 1864 da himlingen ble endret fra tønnehvelv til synlig sperreverk med kløverbladsornamenter. I 1873–75 fikk kirken blant annet nye benker, ny prekestolshimling, døpefont og ny altertavle. Altertavlen var malt av Christen Brun og viser Kristus i strålekrans. Den ble i 1977 flyttet til våpenhuset og et enkelt kors fra 1828 ble montert på en blåmalt veggflate bak alteret. Døpefonten er av polert granitt, er tegnet av A.F.W.Hanno i 1874 i nygotisk stil. Den grønne veggfargen med kvadrering var opprinnelig fra 1973.

Kilde: NIKUs kirkeregister.

 

Foto: Torild Granhaug(kirkesøk.no)

Region
Lokasjon
Kontakt oss

    mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X