Litt om .....

Austmarka kirke er en laftet langkirke oppført etter tegninger av tømmermester Paul Eduard Bielenberg i 1858. Kirken har et tårn i vest med spiss tårnhette, og et rett avsluttet kor. Kirken ble utvendig panelt på 1880-tallet og takket ble tekket med skifer etter brann i 1922.

 

Interiøret bærer preg av flere endringer gjennomført på 1800-og 1900-tallet. Opprinnelig var interiøret enkelt med umalte tømmervegger, brystning og et kors som altertavle, samt frittstående stenkmarmorerte søyler i koret. Interiøret har siden den gang blitt panelt, fått nye farger, nytt brystningsfelt og orgelgalleriet fikk ny front, tegnet av arkitekt Eivind Thomassen. Et dåpssakristi og møterom ble innredet under vestgalleri i 1969. Benker, døpefont og prekestol er fra byggetiden, mens altertavlen er fra 1903, og erstattet et tidligere enkelt kors.

 

Altertavlen er en kopi av Adolphs Tidemands «Jesu dåp» i Trefoldighetskirken i Oslo. Benkenes plassering er noe uvanlig for en langkirke. Like foran koråpningen er flere benker plassert sidelengs, som om det skulle være en korskirke.

Kilde: E. S. Solum, «Austmarka kirke 100 år 1858-1958», Austmarka menighetsråd 1958.

 

Foto: Torild Granhaug(kirkesøk.no)

Lokasjon
mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X