Litt om .....

Åsnes kirke fra 1744 er en laftet og utvendig panelt korskirke. I 1876 ble den forhøyet og sterkt ombygd til nygotisk stilpreg av byggmester Schüssler etter tegninger av arkitekt J. W. Nordan. Kirken er et eksempel på de mange 1700-talls korskirker i Hedmark som ble modernisert i andre halvdel av 1800-tallet. I Åsnes kirke forsvant det meste av det eldre inventaret under ombyggingen. Kirken ligger i åpent jordbrukslandskap på platået rett ovenfor og nord for den tidligere kirketomten på Telle.

 

Ved ombyggingen i 1876 ble også kirkerommet endret. Veggene fikk nytt brystpanel og ble ellers trukket med strie og papir og malt, og det ble laget nye dører og vinduer, ny innredning og nytt inventar i gjennomført nygotisk stilpreg. 1876-interiøret er meget godt bevart, men fargesettingen er gjort av Domenico Erdmann i 1936, med store innslag av engelsk rødt og sinober, og marmoreringer grått i grått. I 1924 ble galleriet mot vest utvidet ved arkitekt Lars Backer og Ole Øvergaard.

 

Alterbildet med nygotisk omramming er malt av Axel Ender i 1875. Motivet er Oppstandelsen. Den kalkformete døpefonten i kleberstein er fra middelalderen. I kirken henger også tre presteportretter, det ene fra 1700-tallet.

Kilder: NIKUs kirkeregister

 

Foto: Torild Granhaug(kirkesøk.no)

Region
Lokasjon
Kontakt oss

    mood_bad
  • Ingen omtaler ennå. Legg til en du da vel.
  • chat
    Skriv en omtale
      X