Rektor/ enhetsleder Grue barne- og ungdomsskole

Grue barne- og ungdomsskole er en 1 – 10 skole og huser alle grunnskoleelever i kommunen. Skolen ligger i kommunesenteret Kirkenær. Skolen har 390 elever fra 1. til 10. trinn og SFO 1. – 4. trinn. Totalt ca 60 ansatte. Skolens visjon er Kunnskap for framtida . Grue kommune inngår i satsningen Kultur for læring (Hedmark- Innlandet) som også er et FoU – prosjekt. Skolen er organisert med 3 team  i tillegg er SFO og Kulturskolen avdelinger i enheten.

Vi søker en tydelig og samlende leder som bygger kollektiv kapasitet for et helhetlig skoleløp og kulturskole med vekt på et trygt læringsmiljø og økt læringsutbytte for hver enkelt elev. Skolen er en PALS – skole med godt innarbeidede verdier og handlinger. PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. 

Enhetsleder har ansvar for drift og utvikling, og har det øverste fag-, personal- og økonomiansvaret på enheten. Enhetsleder må være utviklings- og løsningsorientert, og ha egenskaper og kompetanse til å lede endringsprosesser. 

Du er opptatt av å fremme et godt arbeidsmiljø og er åpen, lyttende og interessert i medvirkning fra både medarbeidere og brukere. Enhetsleder må identifisere seg med kommunens verdier REAL: raushet, engasjement, anerkjennelse og likeverd.

Enhetsleder rapporterer til kommunedirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ledelse og utvikling av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med øvrig skoleledelse og medarbeidere.
 • Lede og videreutvikle skolen i tråd med satsinger kommunalt, regionalt og på nasjonalt nivå.
 • Implementering av ny læreplan (Fagfornyelsen).
 • Overordnet fagansvar, herunder omsette forskningsbasert kunnskap til utvikling av praksis.
 • Overordnet personalansvar, herunder tilrettelegge for medvirkning, involvering og engasjement. 
 • Overordnet HMS-ansvar, herunder tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. 
 • Overordnet økonomi- og budsjettansvar, herunder bidra til effektiv utnyttelse av kommunens ressurser. 
 • Delta i saksbehandling og oppfølging av politiske saker innenfor enhetens fagområde. 
 • Bidra til godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Grue kommune er under omorganisering og det kan bli endringer på enheten. Eventuelle endringer avklares under tilsettingsperioden.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaringer innenfor skoleledelse og erfaring fra strategisk og prosessbasert utviklingsarbeid blir vektlagt. 
 • Pedagogisk utdanning og ledelsesfag på masternivå eller tilsvarende.
 • God IKT-kompetanse.
 • Erfaring med økonomistyring og forvaltningsoppgaver i offentlig sektor.
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk.

Personlige egenskaper

 • Tydelig og konstruktiv med evne til å skape en vi- skole med stolte og medvirkende medarbeidere. 
 • Framtidsrettet, utviklingsorientert og oppdatert på relevant forskning.
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet, løsningsorientert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper.

Vi tilbyr

 • En spennende skolelederjobb med en meningsfylt hverdag.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med kompetente kolleger.
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • God offentlig tjenestepensjon.

 

Annet
Grue kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Se hele anonnsen på Finn.no

finn_logo
Grue kommune

Stillingstittel:

Rektor/ enhetsleder Grue barne- og ungdomsskole

Ansettelsesform:

Fast

Søknadsfrist:

15.08.2020

Kontaktperson:

Ole Frode Mikkelsgård

Telefon :

994 04 890
X