Hva
 • 7Sterke
 • Bank-Eiendom
 • Bedriftstjenester
 • Bil
 • Byen Vår
 • EPA
 • Håndverkere
 • Helse
 • Industri & produksjon
 • Klubber & foreninger
 • Kommunale tjenester
 • Lokal mat
 • Opplevelser
 • Overnatting
 • Shopping
 • Skoler
 • Spise
 • Sport & fritid
 • Tjenester
 • Transport
 • Utleie
 • Velvære
Hvor

Om Byen Vår

Om oss

Organisering

Foreningen Byen Vår er en privat medlemsorganisasjon med formål å arbeide for vekst og trivsel i Kongsvinger. Dette gjøres som et felles samarbeid med innbyggerne, foreningslivet og næringslivet. Byen Vår har kontor med adresse Storgata 1, 2212 Kongsvinger. Åpent hverdager kl. 09.00-15.00. Telefon 628 16 610.

Styret består av åtte personer pluss daglig leder fordelt på medlemskategorier bestemt i vedtektene.
Styret setter ned undergrupper, eller komiteer, for enkeltprosjekter eller arrangementer som Byen Vår steller med. Disse undergruppene bør alltid ha minst en representant fra styret.

Av undergrupper/komiteer som er eller har vært aktive, kan nevnes undergruppe for handel, Markenskomite, Vinterfestivalkomite, undergruppe for gratis lørdagsparkering, Kremmertorg, Kongsvingerdagene, økt utnyttelse av Glomma, Millenniumskomite, Kongsvingerguiden, Festningsfredager i juli, Byjubileum Kongsvinger 150 år, Rally-VM, Helseuka, 17. mai, Festningskonserten, Bybildegruppe osv…

Styret

Styret frem til årsmøtet i 2017 består av:
Leder Trude Lidal – tklidal@online.no
Vidar Iversen – kiwikongsvinger@ngbutikk.net
Lasse Ellingsen – lasse.ellingsen@kongssenteret.no
Siw Solberg – senterleder@syd.as
Ole Gjermundbo – ole@gjermundbo.no
Heidi Heierdal – heierdal@live.no
Bjørn Johansen – bjorn.johansen@nav.no
Uno Arnesen – uno.arnesen@byen-var.no

Ansatte

Byen Vår har tre ansatte på heltid

Uno Arnesen
Daglig leder
Mob. 476 53 980
E-post: uno@byen-var.no

Marvel Sørensen
Kontormedarbeider
Mob. 905 81 199
E-post: marvel@byen-var.no

Torill Luijbregts
Markedsrådgiver
Mob. 906 78 407
E-post: torill@byen-var.no

De har alle ansvar for gjennomføring av alle arrangementer/tiltak, utgivelse av Kongsvingerguiden og den praktiske daglige driften for øvrig. Utover dette er det mange medhjelpere i ulike sammenhenger.