Hva
 • 7Sterke
 • Bank-Eiendom
 • Bedriftstjenester
 • Bil
 • Byen Vår
 • EPA
 • Håndverkere
 • Helse
 • Industri & produksjon
 • Klubber & foreninger
 • Kommunale tjenester
 • Lokal mat
 • Opplevelser
 • Overnatting
 • Shopping
 • Skoler
 • Spise
 • Sport & fritid
 • Tjenester
 • Transport
 • Utleie
 • Velvære
Hvor

Årsberetning 2016

STYRETS BERETNING FOR 2016

Styret i Byen Vår Kongsvinger har i perioden bestått av leder Trude K. Lidal og styremedlemmer Marvel Sørensen, Lars Erik Dypvik, Uno Arnesen, Heidi Heierdal, Lasse Ellingsen, Siw Solberg, Bjørn Johansen og Vidar Iversen.  Uno Arnesen har vært ansatt som daglig leder, Gunn Løvtjernet som kontormedarbeider, Torill Luijbregts som markedsrådgiver. Kate Sønstebø har vikariert i Gunn Løvtjernets sykdomsperiode hele 2016. I en to-måneders periode høsten 2016 har vi også hatt Johan Olav Engebretsen på arbeidstrening via NAV. Han bidro med kundebetjening og forefallende arbeid.

 

Byen Vår har egne styremøter for representanter for handel og egne styremøter for representanter for de private medlemmene. Det er totalt holdt 13 styremøter siden forrige årsmøte.

 

Kontoret i Storgata 1 har hatt åpent hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00.

Av større aktiviteter inneværende år, nevner vi:

 • Kongsvingerguiden som Byen Vår sitt store, synlige varemerke utad.
 • I samarbeid med «Finn din vei» etablerte vi Festningskiosken med stor suksess hele sommeren i Indre Vakt med salg av enkle forfriskninger. Bemanning med skoleelever og tilskudd via NAV.
 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Liv i Leiren. Stort marked i Øvrebyen med utstillere, underholdning, aktiviteter og fest i parken på kvelden. I år også med serveringsansvaret på Veterankonserten på Festningen.
 • Barnas Dag på Monter Stormarked, Langeland med Byggmester Bob, skattejakt og underholdning. Kjempesuksess med stort besøk og god stemning.
 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Julemarkedet i Øvrebyen. Stort marked med utstillere og underholdning.
 • Deltakelse både i styringsgruppa og prosjektgruppa i prosjektet «Kongsvinger 2050» sammen med Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Fremtidig byutvikling med fokus på areal- og transportløsninger. Folkemøter, temamøter, deltakelse i Bylab og ansvaret for «Bylønsj».

 

Andre tradisjonelle aktiviteter som er videreført:

 • Kampanjen «Takk for at du handler lokalt» med kjærligheter i butikkene.
 • Kongsvingerkortet. Byens eget sentrumsgavekort.
 • Vinterfestivalen, denne gang uten snø, men med familiearrangement i Hultgrengården, sedvanlig åpning og protestmarsj mot dårlig vinter – fra Festningen.
 • Fire vellykkede Kremmertorg på Rådhusplassen i løpet av sommeren.
 • Vårmarken på Rådhusplassen/Byparken/Kongssenteret med stort Aktivitetstorg, Markensblues, tivoli og mange nye utstillere.
 • 17.mai igjen på festningen. Lokal underholdning og trivelig avslutning på nasjonaldagen i Gyldenborg Amfi.
 • Sentrumsgateløpet for 7. året på rad. Løpet befestet sin posisjon med ca 200 deltakere til sammen på barneløp og alle klasser på 5 km og 10 km. 
 • Kongsvingerdagen med nattåpent, underholdning og gode tilbud i hele byen.
 • Høstmarken med europeisk matmarked på Stasjonssida.
 • TV-aksjonen for Røde Kors.
 • HalloVenn for 5. gang. Godt samarbeid med Nærmiljøsenteret og mange andre samarbeidspartnere. Veldig god stemning i Kongsvingerhallen.
 • Videreføring av egen medlemsside på Facebook. Informasjon, nyheter og konkurranser. Kun for betalende privatmedlemmer.
 • Julegatebelysning i byens sentrumsgater og stasjonsområdet. I tillegg bidro vi, sammen med Elkjøp, med en 100 meters lyslenke på Roverudhjemmet.
 • Julegateåpning i tradisjonell form. God nissestemning gjennom hele byen.

 

Sammen med gode samarbeidspartnere, har vi også vært med på:

 • Torsdagslunsj for næringslivet hver måned i samarbeid med K+.
 • Videreføring av arbeidet med Folkeakademiet Kongsvinger. Med konserter, foredrag, julekalendersalg og styredeltakelse.
 • Konserter sammen med LegendariskSceneKvelder.
 • Hjulskiftekampanje i samarbeid med Bilia, som ga Byen Vår inntektene fra alle som skiftet hjul på kampanjedagene både vår og høst. Deltakelse med tilleggsaktiviteter og informasjon fra Byen Vår.
 • Navnekonkurranse på Twizy el-biler i samarbeid med Kongsbil AS.
 • Musikkpiknik i Byparken i samarbeid med KIL Toppfotball.
 • Kongsfesten med bidrag til markedsføring og utstyr.
 • Stort friluftsarrangement i Puttara sammen med Kongsvinger Speidergruppe, NaKuHel, Hedmark fylkeskommune og Den norske Turistforening.
 • Vi har gjennom hele året arbeidet for å få til et stort, internasjonalt rulleskirenn, der vi også fikk midler av kommunen til forprosjekt. Dessverre endte vi opp med å skrinlegge planene fordi vi ikke fikk totaløkonomien til å gå opp.
 • Utdeling av Årets Servicepris til Ditt Apotek i samarbeid med Glåmdalen.

 

I tillegg til dette har vi deltatt på jevnlige dialogmøter i forbindelse med «Slå ring om Kongsvinger Sykehus», vi har holdt foredrag på åpent informasjonsmøte om folkehelse, vi har holdt foredrag i Jernbanenes pensjonistforening, vi har deltatt på årsmøtesamling i Eidsiva energi, vi har holdt appell på idedugnadsmøte i regi av Anno museum, vi har videreført den nyttige samarbeidsavtalen med KIL Toppfotball, vi har videreført den viktige samarbeidsavtalen med Hedmark Kunnskapspark, vi har bidratt til oppstarten av et eget forum for kulturarrangører – både med møter og med egen nettportal

 

Vi har hatt flere møter med ledende politikere om arrangementer, vi har vært på flere B2Bmøter i regi av KIL Toppfotball, vi har gitt bistand til arbeidet for vedlikehold av Vardefortet, deltatt på møte om lokalmat, møter om lysdesign i byen, databasekurs med Innovasjon Norge, i paneldebatt om byutvikling, på åpningen av Siva Varmesentral og på samlinger om Byregionprosjektet i regi av regionrådet – som nå endelig har tatt navnet Kongsvingerregionen Regionråd. I regi av Norsk Sentrumsutvikling har både Trude Lidal og Uno Arnesen deltatt på Sentrumskonferansen i Oslo, samt egen Kompetansesamling for sentrumsutvikling. Uno har også vært leder for valgkomiteen til styret i NSU 2017.

 

Ellers å nevne, er at vi har bidratt med dugnadsprosjekter til russen, vi har innført mCash for medlemsinnbetaling, vi har opprettet egen Instagram-konto, vi har lånt ut utstyr og hjulpet mange arrangører gjennom året, vi har syklet for Kreft-foreningen på PULS, vi har påvirket Statens vegvesen til vasking av Kongsvinger bru, vi har hatt billettsalg for enkelte av byens øvrige kulturarrangementer, vi har solgt reklame på Byen Vår sine søppelkasser i sentrum, vi har hatt avtale med Sentrum videregående skole og elev Jørgen Espe en gang per uke for yrkesfaglig fordypning, vi oppdaterer kontinuerlig våre internettsider og 138 personer gir nå sin Grasrotandel til Byen Vår via Norsk Tipping.

                      

Per 31.12.16 hadde Byen Vår 172 medlemmer i kategori 1 (bedrifter/etater), 55 medlemmer i kategori 2 (lag/foreninger) og 770 medlemmer i kategori 3 (private). Informasjon til medlemmene er basert på stoff i Kongsvingerguiden, på våre internettsider, via Facebook og gjennom media.

 

Etter et godt resultat i 2015, har vi ikke lykkes å følge opp like godt i 2016, det første året siden 2006 uten Festningskonserten. Dette reduserer også omsetningen dramatisk. Totale inntekter for 2016 var kr 3 918 400,-.  Totalkostnadene for 2016 var kr 4 021 700,-. Vi hadde på bakgrunn av dette et underskudd i 2016 på kr 103 300,-. Underskuddet skyldes ikke noe spesielt, men generelt høyere kostnader enn budsjettert. Foreningen har ingen gjeld og en egenkapital på kr 177 300,-.

Vi vil takke alle medlemmer for positiv medvirkning i året som har gått. En spesiell takk til våre hovedsponsorer, andre sponsorer og Kongsvinger kommune for at de har gjort det mulig for Byen Vår å opprettholde et høyt aktivitetsnivå. Hovedsponsorene har vært Leif Ryen Eiendom AS, Mediehuset Glåmdalen, ØM Fjeld AS, Eie Eiendomsmegling og Sparebanken Hedmark. En takk også til alle andre bedrifter, annonsører, enkeltpersoner, ulike bidragsytere, lag og foreninger vi har samarbeid med.

Styret i Byen Vår Kongsvinger

  Kongsvinger 27. mars 2017

Lasse Ellingsen

Marvel Sørensen

Uno Arnesen

Vidar Iversen

Lars E. Dypvik

Siw Solberg

Heidi Heierdal

Bjørn Johansen

Trude K. Lidal